Now Reading
Asscher erkent druk op inkomen senioren

Asscher erkent druk op inkomen senioren

Senioren gekort

Minister Lodewijk Asscher erkent dat senioren sinds 2010 meer dan andere bevolkingsgroepen inkomensverlies hebben geleden. En 2015 zal een ‘heel zwaar jaar worden’ omdat dan de effecten van de overheidsbezuinigingen pas echt voelbaar worden.

Asscher zei dat in een gesprek dat ANBO en de andere seniorenorganisaties vanmiddag met hem hadden op zijn departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook staatssecretaris Jetta Klijnsma was bij dat gesprek aanwezig. Hoe de maatregelen van het kabinet precies zullen uitpakken voor senioren wilde Asscher niet zeggen. Tot Prinsjesdag bewaart Den Haag stilzwijgen over de nieuwe begroting. “Maar het ziet er niet naar uit dat er veel plussen komen”, waarschuwde hij, terwijl hij ook niet wilde toezeggen dat de koopkracht voor senioren tenminste gelijk zal blijven. De minister wekte ook niet de indruk eventuele negatieve inkomenseffecten te willen compenseren.

Inkomensonderzoek
De belangenorganisaties voor senioren onderstreepten dat senioren geen voorkeursbehandeling willen, maar dat het redelijk is als de inkomenseffecten voor alle groepen – dus werkenden en gepensioneerden- min of meer gelijk zouden zijn. ANBO en de collega-organisaties wezen erop dat de inkomensverschillen tussen groepen senioren ook zeer verschillend kunnen uitpakken. Adviseur Maarten Hendriks kondigde alvast aan dat ANBO dit jaar met een inkomensonderzoek zal komen om die verschillen aan te tonen. Asscher zegde toe met de organisaties een periodiek overleg aan te zullen gaan. Dit zal waarschijnlijk ook kort na Prinsjesdag plaatsvinden, temeer omdat de seniorenorganisaties dit keer toch ‘onvoldoende gehoor’ vonden bij Asscher en Kleinsma.

50+werkzoekenden
ANBO-adviseur Willem Reijn kaartte het probleem aan dat werkzoekenden van 50 jaar en ouder steeds verder in de problemen komen. Het aantal werklozen boven de 55 is het afgelopen jaar opgelopen tot 188.000, terwijl het perspectief op werk slecht is. Slechts 12.000 mensen uit deze groep vond weer een baan. Asscher heeft weliswaar geld uitgetrokken voor speciaal op 50-plussers gericht arbeidsmarktbeleid, ‘maar over de resultaten ben ik nog niet tevreden’. Na het aflopen van de ww-periode raken de werkzoekenden in de bijstand. Uit CBS-onderzoek blijkt dat de armoede in deze categorie toeneemt, tot het moment dat zij aow en pensioen krijgen. ANBO wil onderzoeken op welke wijze deze pijn kan worden verzacht. De minister zegde toe over oplossingen in gesprek te willen.

Lees ook
Fietsarrangementen in Drenthe

Asscher coördinator
Als gevolg van een eerdere toezegging dat Asscher als ‘informeel coördinator’ voor zaken rond senioren zou optreden, onderstreepten de seniorenorganisaties nog eens dat de stapeling van maatregelen van verschillende ministeries onevenredig zwaar uitpakt voor senioren, zeker voor mensen die ook nog eens met hoge zorgkosten worden geconfronteerd als gevolg van bezuinigingen. Asscher zal in de toekomst voor sociaal economische zaken en senioren de coördinatie op zich nemen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top